+

Dział BHP i PPOŻ

BUD. P20- mapka
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
      adres do korespondencji:
      Wybrzeże Wyspiańskiego 27
      50-370 Wrocław

tel. sekretariat
fax.
kierownik
inspektorzy ppoż.
specjali¶ci bhp
specjali¶ci bhp
e-mail:


 
 
 
 
 
 

071/320 25 81
071/320 35 23
071/320 21 44
071/320 29 98
071/320 25 76
071/320 29 98
bhp@pwr.edu.pl

  Pracownicy Działu BHP i PPOŻ.Kierownik Działu mgr inż. Hanna KROWICKA-JÓ¬WIAK
Specjalista ds. administracji lic. Barbara WACHSMANN 
Z-ca Kierownika inż. Andrzej KOZŁOWSKI 
Specjalista ds. bhp
Główny Specjalista ds. bhp
Główny Specjalista ds. bhp
dr inż. Wojciech ZAWARTKA 
mgr inż. Katarzyna WĘGIEL 
mgr inż. Krzysztof CZERSKI 
Starszy Specjalista
ds. ochrony ppoż.
Starszy Specjalista
ds. ochrony ppoż.
Jacek GĘBKA 

mł. kpt. mgr Waldemar KRZESZOWSKI 
Starszy Inspektor ds. bhp mgr inż. Karol STELLER  


Odwiedziło nas Licznik odwiedzin od 27.03.2006